Adverteren

 Op ZuinigeLeaseAuto zijn verschillende mogelijkheden om te adverteren. Allereerst kunt u adverteren door middel van een banner of een tekstlink op de homepage of op elke pagina. Deze traditionele manier van adverteren heeft zich al vaak bewezen en wordt veel gehanteerd.

Een modernere manier om te adverteren betreffen de zogenaamde ‘advertorials‘. Dit zijn nieuwsberichten waarin de boodschap van een adverteerder centraal staat. Hierbij is sprake van een neutraal of positief artikel over de betreffende adverteerder of over een product van de adverteerder. Het plaatsen van advertorials is mogelijk op deze website en wij willen u graag meer informatie hierover verschaffen.

Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden neemt u contact met ons op via info [at] zuinigeleaseauto.nl