ANWB wil af van afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding

18 jun 2012 - -

De ANWB heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij aangeeft tegen de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding te zijn. Aanstaande maandag bespreekt de Tweede Kamer de financiële uitwerking van het begrotingsakkoord 2013, het Lenteakkoord. Een van de maatregelen is het verlagen van de overdrachtsbelasting op woningen naar 2%. De dekking van deze maatregel is gevonden in het afschaffen van de onbelaste reisvergoeding voor woon-werkverkeer. De ANWB is het hier niet mee eens.


Volgens het kabinet gaan mensen door deze belastingmaatregel minder reizen. De ANWB deelt deze opvatting niet. De meeste mensen kunnen niet op een andere manier naar hun werk komen dan met de auto of met het openbaar vervoer. Op korte termijn van baan of van woonplaats veranderen om de woon-werkafstand te verkorten, is voor hen geen optie. De ANWB roept de Tweede Kamer dan ook op om af te zien van het afschaffen van de onbelaste reisvergoeding en naar alternatieven te zoeken buiten de mobiliteitssector.


Daarnaast constateert de ANWB dat de belastingdruk op automobiliteit in Nederland in disbalans is met ons omringende landen. Bij het vervallen van de onbelaste reisvergoeding worden de verschillen alleen nog maar groter. Zo blijkt uit onderzoek van de ANWB dat de overheid zo’n 20 miljard euro verdient op mobiliteit (openbaar vervoer en auto) en slechts 5,5 miljard euro (een kwart) daarvan weer uitgeeft, bijvoorbeeld aan het spoor en het verbeteren van het wegennet.

In korte tijd berekenden forensen via de ANWB al 250.000 keer wat de afschaffing van de onbelaste reisvergoeding voor hem of haar betekent. Veel fornesen zijn geschrokken van de financiële gevolgen voor het reizen naar het werk met auto en openbaar vervoer. Wat vindt U? Mag de onbelaste reiskostenvergoeding afgeschaft worden?