Belastingplan 2011 en de gevolgen voor leaseauto’s

22 sep 2010 - -

Vergroening, innovatie en CO2-reductie staan centraal in het beleid ten aanzien van de autobelastingen. Daarom blijft het fiscaal aantrekkelijk om een zeer zuinige auto te rijden of te kopen. De fiscale voordelen blijven de aankomende jaren in stand.


Fiscale voordelen zuinige auto blijven in stand

In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s (vrijstelling
BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling) ongewijzigd.
Omdat deze vorm van fiscale stimulering bedoeld is als blijvende prikkel
tot vergroening, gaat het kabinet de mogelijkheden van periodieke
aanscherping van de voorwaarden (CO2-uitstootgrenzen) onderzoeken.
Tevens kondigt het kabinet aan dat mensen voor langere tijd zekerheid
hebben over de fiscale voordelen. Wie nu een zeer zuinige auto rijdt,
profiteert in ieder geval tot 2013 van het nul-tarief in de
motorrijtuigenbelasting.


Overige maatregelen

  • De in 2008 gestarte afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting wordt stilgezet in afwachting van een definitief besluit over de kilometerheffing.
  • Vanaf 1 januari 2011 wordt de aanschaf van dieselpersonenauto’s die voldoen aan de Euro-6 norm gestimuleerd door een korting op de BPM. Deze korting bedraagt in 2011 € 1.500, in 2012 € 1000 en in 2013 en € 500.
  • De motorrijtuigenbelasting voor motoren wordt zowel in 2011 als in 2012 met 6% verhoogd, en in 2013 met 12%. Deze verhoging is het gevolg van een besluit uit 2008.
  • Met ingang van 2012 verandert voor bussen de grondslag voor de motorrijtuigenbelasting. Het wordt – net als voor alle andere voertuigen – een heffing op basis van houderschap.