Geen groei meer in leasepark

16 mei 2009 - -

De groei van het leasepark in Nederland is in vergelijking met eind vorig jaar nagenoeg tot silstand gekomen, zo meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, de VNA. Deze vereniging heeft de cijfers van het eerste kwartaal van 2009 vergeleken met die van het laatste kwartaal van 2008 en komt tot de conclusie dat de groei die het leasepark de afgelopen jaren kenmerkte nagenoeg is opgehouden.


Cijfers van eind 2008 en begin 2009 vergeleken

Bij het bekijken van de grootte van het leasepark is gekeken naar het aantal lease personenauto’s dat de leden van de VNA in bezit hebben en dit aantal nam af met 176 auto’s tot 523.868 auto’s. Dit betekent dat er een hele lichte afname is geweest. Ook voor wat betreft het aantal lease bestelauto’s is een lichte afname te melden. Het aantal leasebestelauto’s nam licht af naar 130.784 auto’s.


Cijfers begin 2008 en begin 2009 vergeleken

De VNA heeft de cijfers van het eerste kwartaal van 2009 ook vergeleken met die van het eerste kwartaal van 2008, waarbij opvallend genoeg een lichte stijging is te zien van 2%. Het totale leaseauto wagenpark komt daarmee uit op 654.650 voertuigen.

Economische recessie voelbaar

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de economische recessie voelbaar is in de leaseauto branche. De groei van de afgelopen jaren is nagenoeg verdwenen en het is hopen dat het aantal leaseauto’s behouden kan blijven en er geen krimp zal optreden. De cijfers met betrekking tot de nieuwe aankopen van leaseauto’s geven alleen geen gunstig voorteken: er is een daling geweest van maar liefst 10,7 procent.
Indien echter wordt gekeken naar de afname van het aantal nieuwe auto’s dat is verkocht in de totale auto branche is dit cijfer minder ongunstig dan het lijkt; de totale afname van de aankoop van nieuwe auto’s bedroeg namelijk zo’n 25 procent.