LeasePlan gaat mobiliteit veranderen

16 mrt 2016 - -
leaseplan

Een aantal wereldwijde trends, waaronder verstedelijking, digitalisering (IOT) en de zelfrijdende auto, leidt ertoe dat de auto een andere rol gaat spelen in mobiliteit. Dit is ook van invloed op de ontwikkeling van autodeelconcepten. Dat concludeert LeasePlan in het tweede deel van het Trendreport, dat vandaag officieel is gepresenteerd.
Het Trendreport is gebaseerd op een groot onderzoek van LeasePlan naar de toekomst van autodelen. Daarvoor sprak de leasemaatschappij onder meer met een aantal trendwatchers in de automotive sector.
Uit het Trend Rapport blijkt dat multimodale vervoersoplossingen de overhand zullen krijgen. Dat wil zeggen dat tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van verschillende vervoersvormen. Daarbij speelt het wegvervoer, waaronder deelauto’s, vooral een rol in het voor- en natransport (naar en vanaf een OV-knooppunt).


Buiten de steden zal de auto een belangrijke plaats in het verkeer blijven innemen. Immers, het alternatief – de aanleg van een enorm fijnmazig netwerk van bussen en treinen in de buitengebieden – is niet realistisch.


Mobiliteit: verbinden en op elkaar afstemmen van vervoersmodaliteiten

“Mobiliteit zal in de toekomst draaien om het aan elkaar verbinden en op elkaar afstemmen van een palet aan vervoersmodaliteiten op basis van real time data-uitwisseling”, aldus John Baekelmans, CTO van Cisco en expert op het gebied van smart cities. “Waar de experts echter over van mening verschillen is of dit tot meer of minder auto’s gaat leiden. Volgens Baekelmans leidt het tot minder auto’s. Wereldwijd komen er wekelijks ongeveer een miljoen mensen in een stad terecht. Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving wonen. Daar zal de auto veel minder dominant worden dan nu het geval is, simpelweg omdat er onvoldoende ruimte voor is.

Volgens andere experts zal de zelfrijdende auto de capaciteit van het huidige wegennet juist sterk optimaliseren. In die visie is er ruimte voor méér auto’s op de weg omdat zelfrijdende auto’s met minder afstand van elkaar kunnen rijden in een meer vloeiende stroom. Rupert Fausset, expert in Energy and Transport Forumforthefuture: “De ‘intelligente auto’ concurreert dan rechtstreeks met het OV: tijdens een autorit kan de gebruiker werken en is hij volledig ‘connected’ met digitale netwerken”.

Private lease en to-go-contract

LeasePlan verwacht dat het klassieke autoleasecontract de komende jaren zal transformeren. De interesse voor private lease neemt toe als alternatief voor het kopen van een nieuwe of tweedehands auto. Maar ook in de vorm van werknemerslease, waarbij werkgevers collectief private lease aanbieden, zonder dat ze daar zelf omkijken naar hebben. Daarnaast groeit de behoefte naar een multimodaal ‘to-go-contract’. Een dergelijk contract zou niet alleen laagdrempelig toegang moeten bieden tot meerdere vervoersvormen. Het moet ook de mogelijkheid bieden om de (eigen) zakelijke leaseauto te delen met anderen. Martijn Versteegen, Marketing Directeur van LeasePlan: “Uit de meest recente wereldwijde LeasePlan Mobility Monitor komt naar voren dat de belangstelling bij leaserijders voor corporate autodelen opnieuw duidelijk is gestegen. Eén op de acht bestuurders is geïnteresseerd in zakelijk autodelen, en geeft aan flexibiliteit belangrijker te vinden dan het hebben van een eigen leaseauto. Dit blijkt vooral te gelden voor jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 34 jaar.”

LeasePlan biedt wereldwijd zakelijk autodelen aan met SwopCar. In Nederland gebeurt dat al vijftien jaar via dochterbedrijf Mobility Mixx met ‘SammSamm (r)’. Voor de werkgever is totale ontzorging het sleutelwoord: Mobility Mixx geeft advies over de inzet van het aantal auto’s, verzorgt het totale beheer en de berijdersondersteuning. Medewerkers kunnen 24/7 reserveren en de sleuteluitgifte en ritregistratie zijn volledig geautomatiseerd. Versteegen: “Vanuit de samenwerking met dochter Mobility Mixx geeft LeasePlan invulling aan bredere mobiliteitswensen van bedrijven. We zetten in op een verbeterde efficiëntie van het wagenpark voor onze klanten door een optimale bezettingsgraad en een beter overzicht van de kosten en het gebruik”.