Mag Tesla haar systeem autopilot noemen?

18 okt 2016 - -
Tesla Model 3

In de media zijn verschillende berichten opgedoken over de benamingen die gebruikt worden voor bestuurder-ondersteunende systemen, zoals Tesla met haar autopilot functie. In Duitsland is de tegenhanger van de RDW hier al op ingegaan. Nu gaat ook de RDW in op deze benamingen.


Ondersteuning van de bestuurder

Er zijn op dit moment nog geen echt zelfsturende voertuigen op de markt. Wel worden bestuurder-ondersteunende systemen vaker ingebouwd. De bestuurder moet hierbij nog steeds de auto onder controle hebben. Hij moet altijd in kunnen grijpen.
Hoewel de huidige bestuurder-ondersteunende systemen dus nog veel van de bestuurder eisen, vindt de RDW dat deze systemen uiteindelijk de veiligheid ten goede komen.


Naamgeving

Autofabrikanten gebruiken voor deze geavanceerde bestuurder-ondersteunende systemen commerciële benamingen zoals Steering Pilot, Piloted Driving, Auto Pilot en Lane Assist. Een dergelijke naam kan de suggestie wekken dat er sprake is van een zelfrijdende auto. Dat is nog niet het geval. De fabrikanten zijn op zich vrij in de keuze van commerciële benamingen. De RDW vindt het van belang dat bestuurders goed worden geïnformeerd door de fabrikanten over deze systemen en het juiste gebruik ervan.