Mogelijkheden om zuinige auto’s te promoten

29 sep 2009 - -
2e hands auto leasen

Op ZuinigeLeaseauto.nl schrijven wij regelmatig over allerlei maatregelen die (in Nederland) worden genomen om zuinige (lease)auto’s te promoten. Dit gaat dan met name om de fiscale bijtelling die gunstiger is voor zuinige auto’s en een verlaging van diverse belastingen omtrent zuinige auto’s. Welke maatregelen kunnen nog genomen worden om zuinige auto’s verder te promoten en is het eigenlijk wel nodig dat autorijden wordt gepromoot? In dit artikel gaan we in op dit soort vragen…


Zuinige auto gepromoot

Een onderscheid in ‘zuinige’ en ‘onzuinige’ auto’s bestaat reeds lange tijd, maar het is eigenlijk pas met de differentiatie in het bijtellingstarief dat vanuit de overheid een duidelijke scheiding wordt gemaakt tussen auto’s die relatief zuinig zijn en auto’s die relatief onzuinig zijn. De belangrijkste vraag is dan meteen wanneer sprake is van een zuinige auto en of er uberhaupt gesproken kan worden van een zuinige auto. Tegenstanders van auto’s zullen meteen beargumenteren dat autorijden in het geheel niet gepromoot moet worden en dat het openbaar vervoer beter gepromoot kan worden. Indien echter mee wordt genomen dat veel mensen eigenlijk niet uit de auto te krijgen zijn, is het misschien beter om deze autorijders tenminste in een zo zuinig mogelijke auto te laten rijden. Er dient onderscheid gemaakt te worden in zuinige en niet zuinige auto’s om zo de zuinige auto’s te promoten.


Zuinige leaseauto en fiscale bijtelling

Op het gebied van promotie van zuinige auto’s is met name de fiscale bijtelling van belang. Wie de auto van de zaak ook privé gebruikt, kan rekenen op de fiscale bijtelling; een belasting op het privé gebruik van de leaseauto. Sinds enkele jaren kunnen zeer zuinige leaseauto’s rekenen op een verlaagde bijtelling. Zo is de standaard fiscale bijtelling 25%, maar bestaat er voor een kleine categorie leaseauto’s een verlaging van de fiscale bijtelling naar 14%.

Met de introductie van dit speciale bijtellingstarief werd al vrij snel duidelijk dat het onderscheid niet genoeg was. Alleen enkele zeer speciale auto’s zoals de hybride Honda Civic, kwamen in aanmerking voor het verlaagde tarief en andere auto’s, zoals de Peugeot 207 werden op een hoop gegooid met een Hummer van de zaak. Er kwam een derde tarief: 20% fiscale bijtelling. Een grote groep (kleine) personenauto’s die als auto van de zaak werden gebruikt, kan rekenen op een verlaagde fiscale bijtelling van 20%.

De toekomst: elektrische auto’s

Met het Belastingplan 2010 heeft de Nederlandse regering voor wat betreft de autoindustrie ingezet op zogenaamde ‘Zero Emission’ auto’s. Dit betreft dan auto’s die ‘geen’ CO2 uitstoot kennen, zoals de elektrische auto en de auto op waterstof. Uit de belastingplannen blijkt verder dat het kabinet vooral mogelijkheden ziet voor de elektrische auto. Ook hier zal weer promotie plaatsvinden op het gebied van de fiscale bijtelling, naast verlaging van BPM en MRB. De elektrische auto zal kunnen profiteren van een verlaagde bijtelling van 0% de eerste jaren en een bijtelling van 7% de  eerste jaren daarna.

Overige mogelijkheden voor zuinige auto’s

Naast de fiscale mogelijkheden om zuinige auto’s te promoten zijn er nog tal van mogelijkheden om meer mensen aan de zuinige auto te krijgen. In het buitenland zijn al diverse initiatieven genomen. Zo is het voor een succesvolle introductie van auto’s op waterstof van belang dat er nog tankstations zijn waar waterstof getankt kan worden. In Scandinavische landen is reeds begonnen met het realiseren van ‘waterstof’-snelwegen met voldoende mogelijkheden om de tank bij te vullen. In het Belastingplan 2010 is voor Nederland bijvoorbeeld bepaalt dat het investeren in oplaadpunten voor elektrische auto’s fiscaal vriendelijk kan gebeuren.

Maar naast deze maatregelen zijn er ook minder voor de hand liggende mogelijkheden. Wat te denken bijvoorbeeld van aparte snelwegbanen voor auto’s die als ‘zuinig’ gekwalificeerd kunnen worden. In California is dit reeds het geval en kunnen hybride voertuigen gebruik maken van een speciale rijbaan op de drukke snelwegen in California.

Wat vindt u van het promoten van zuinige auto’s? Bent u tevreden of moet er volgens u meer gebeuren?