Recessie zorgt voor minder leaseauto’s

10 aug 2009 - -

Uit de nieuste cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) blijkt dat het lease wagenpark is gekrompen in het tweede kwartaal van 2009. Deze krimp heeft te maken met de economische recessie en logischerwijs volgt de krimp van het leasewagenpark met vertraging op slechte macro-economische cijfers. Het leasewagenpark is door de economische recessie met 0,7% gekrompen naar een totaal van 651.368 voertuigen.


In het eerste kwartaal van 2009 was sprake van stabilisering, terwijl in de jaren daarvoor nog sprake was van een groei van het leasewagenpark. In het tweede kwartaal van 2009 is de economische recessie dus echt ingezet en heeft dit geleid tot een daadwerkelijke daling van de leasevloot met 0,7%.


Het merendeel van het leasewagenpark bestaat uit personen auto’s, 521.355 en het overige bestaat uit bedrijfswagens, 130.013. De grootste krimp wordt veroorzaakt door de bestelauto’s, hier is een krimp van iets meer dan 0,7% terwijl er 0,6% minder personenauto’s in het leasewagenpark zijn.

Economisch slechte tijden

Het leasewagenpark loopt met een vertraging gelijk met de economische conjunctuur en vandaar dat nu pas een daling is ingezet. In het eerste kwartaal van 2009 is al ingezet op minder aankoop van nieuwe leaseauto’s, maar ook de bestaande leasevloot is nu ingekrimpt. De VNA voorziet een verdere krimp van het leasewagenpark en is dan ook niet erg positief gestemd over de rest van 2009.