Files vermijden door thuiswerken levert bedrijven miljardenbesparing op

07 mrt 2016 - -

Het verkeersoponthoud door files op de bekende knelpunten zal groeien in 2016. Dat maakte de ANWB recentelijk bekend. Na een aantal jaar van afname, is de filedruk in Nederland in het afgelopen jaar fors gestegen. In totaal verloren weggebruikers in 2015 55,6 miljoen uur aan onnodige reistijd, aldus het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Omgerekend zijn dit miljarden euro’s aan economische schade voor het bedrijfsleven. Een van de makkelijkste oplossingen voor dit probleem is vaker thuiswerken. Helaas is dit nog niet in elk bedrijf vanzelfsprekend. Daarom is het volgens Lucas Wensing, CEO van StartReady, nu tijd voor een definitieve werkcultuuromslag.

Jarenlang ging het goed op de Nederlandse wegen. De hoeveelheid files nam continu af. Tot het jaar 2015. En volgens de laatste cijfers van de ANWB zal de toename doorzetten in 2016. De VerkeersinformatieDienst (VID) spreekt van een filedrukstijging van 25 procent in 2015. In de recente Publieksrapportage Rijkswegennet van Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen staat dat 2015 10,2 miljoen kilometerminuten telde (kmmin). Kilometerminuten kwantificeren de drukte op het snelwegennet. Voor iedere kilometer file wordt de lengte van de file vermenigvuldigd met het aantal minuten dat die file er staat. 10,2 miljoen kmmin is 26,8 procent meer dan in 2014. De weggebruiker was daardoor veel extra tijd kwijt aan zijn autoritten op de rijkswegen. Het totale reistijdverlies wordt door de minister berekend op 55,6 miljoen uur. Een simpele rekensom van het aantal uur maal het gemiddelde uurloon van Jan Modaal levert een miljardenschade op voor het Nederlandse bedrijfsleven.


Files en onze manier van werken

De filetoename wordt verklaard door de economische groei die ons land doormaakt. De afgelopen jaren was er sprake van een vermindering van de files, een direct gevolg van de economische crisis, de aanleg van spitsstroken en een aantal wegverbredingen. Maar met het aantrekken van de economie, is het aantal auto’s op de weg gestegen. Ook waren de weersomstandigheden relatief extreem in 2015. Met de filedruk steeg namelijk ook het aantal ‘regenspitsen’, wat soms leidde tot zware verkeersinfarcten.


De oplossing voor de fileproblematiek ligt in onze manier van werken en in onze werkcultuur, zegt Lucas Wensing. Hij is CEO van StartReady, specialist op het gebied van communicatietechnologie en de Universal Communications-oplossing Skype for Business.

Dat de economie weer beter draait, is goed nieuws. Ook ik als ondernemer ben hier natuurlijk blij mee. Maar ondertussen levert die groei ook problemen op die we de afgelopen jaren gedurende de crisis niet hadden. Daar moet het bedrijfsleven beter op inspelen willen we die groei vasthouden en medewerkers tevreden houden.

Voordelen ontdekken in de praktijk

In de strijd tegen de drukte op de Nederlandse wegen, is er veel mogelijk. Eigenlijk is de oplossing simpel: zorg ervoor dat minder mensen in de auto hoeven te stappen voor hun werk en zich niet hoeven te verplaatsen voor werkafspraken. Of in ieder geval niet tijdens de spits. Werk dus vaker thuis, al dan niet in combinatie met op kantoor werken. Faciliteer en stimuleer thuiswerken als werkgever. Ik zie nog steeds dat thuiswerken in veel bedrijven wordt gezien als een uitzondering, iets wat je doet onder speciale omstandigheden. Bijvoorbeeld als je kind ziek is, of als de loodgieter langskomt. Dit komt voort uit de sceptische houding van werkgevers. Zij denken dat een thuiswerkende werknemer minder productief is dan zijn collega die op kantoor zit, maar onderzoek van onder meer Berenschot laat zien dat dit geen verschil maakt. Samenwerken en vergaderen bijvoorbeeld zouden niet goed mogelijk zijn. Of een medewerker kan niet bij al zijn documenten vanuit huis. Geen geldige argumenten, want er zijn relatief simpele technologieën voorhanden om dit alles mogelijk te maken.

Behalve het bewustzijn over de faciliterende functie van werktools, speelt ook de werkcultuur een rol, denkt Wensing: Het zijn oude, ingesleten ideeën die de boventoon voeren bij veel leidinggevenden en medewerkers als het gaat om werkplekken en -tijden. Dat kun je niet in één keer veranderen, dat zal geleidelijk moeten. Wel kan de adoptie van Skype for Business hier goed bij helpen. Het ontdekken van de voordelen doe je namelijk in de praktijk. Laat iedereen, inclusief het management, aan den lijve ondervinden hoe groot het gemak van Universal Communications is en wat je allemaal kan met enkel een laptop en een smartphone. De kosten zijn laag, de risico’s beperkt en de mogelijke winst enorm.