Aardgas, alternatieve brandstof? Ja!

05 nov 2009 - -

Aardgas, in de vorm van Compressed Natural Gas (CNG) of Liquefied Natural Gas (LNG), is een fossiele brandstof, dus lijkt geen goed alternatief voor andere fossiele brandstoffen. Toch wel, zo blijkt. In dit gast-artikel legt Gijs van Wijk (consultant bij Ecofys Netherlands BV) uit waarom aardgas een aantrekkelijke alternatieve brandstof is.


Van alle beschikbare brandstoffen is aardgas op dit moment de schoonste, want auto’s op aardgas stoten:


  • vrijwel geen fijnstof uit;
  • vrijwel geen roet uit;
  • 95%/75% minder stikstofoxide uit dan auto’s op diesel/benzine;
  • 25% minder CO2 uit dan auto’s op benzine.

Rijden op aardgas is dus bij uitstek geschikt om de luchtkwaliteit te verbeteren (vooral in binnensteden een probleem). Daarnaast moet aardgas vooral gezien worden als transitiebrandstof, met als doel het te vervangen door groen gas, dat is biogas van aardgaskwaliteit, dat wordt geproduceerd uit diverse bronnen, zoals rioolslib, mest, gft-afval. Overigens is het, tegen geringe meerkosten, ook nu al mogelijk om op groen gas te rijden, met behulp van certificaten. Deze waarborgen dat de leverancier elders in het aardgasnet groen gas invoert, net zoals dat nu ook bij groene elektriciteit gebeurt.

Aardgas, andere voordelen

Aardgas is een veilige brandstof. Doordat het lichter is dan lucht stijgt het op en is het explosiegevaar klein (in tegenstelling tot LPG, dat zwaarder is dan lucht). Daarnaast beschikt Nederland over een uitstekend aardgas netwerk, waardoor geen transport over de weg noodzakelijk is.

Aardgas is een voordelige brandstof. Bij de huidige brandstofprijzen (1 november 2009) kost een volle tank aardgas (15 kg) € 10,- en heb je een actieradius van 300 km. Voor het zelfde geld is de actieradius bij benzine 139 km en bij diesel 177 km, uitgaande van dezelfde auto. Daarnaast geven een aantal provincies subsidie op de aanschaf van een aardgasauto.

Aardgasauto’s zijn in vele modellen beschikbaar, af-fabriek. Alle toonaangevende merken hebben aardgasmodellen of brengen die binnenkort op de markt. Vorige week nog lanceerde Ford 3 modellen op CNG. De meeste modellen beschikken naast de aardgastanks nog over volwaardige benzinetanks, zodat je nooit zonder brandstof komt te staan.

In sommige binnensteden zijn milieuzones ingesteld. Met een vrachtauto op aardgas mag je al die zones binnenrijden.

Het netwerk van (openbare) aardgastankstations zal het komende jaar worden uitgebreid van 25 naar 100 vulpunten, zodat er min of meer landelijke dekking ontstaat. Daarnaast is het mogelijk om met een slow-fill installatie thuis te tanken.

Transitie naar duurzaam rijden

In de transitie naar volledig duurzaam rijden zullen we alle alternatieven naast elkaar volledig moeten benutten. Zo zal bijvoorbeeld het aandeel elektrische voertuigen in 2020, volgens optimistische voorspellingen, nog steeds minder dan 10% zijn. En dan hebben we het nog niet over alle knelpunten (accu’s, hoge kosten, opladen) die eerst nog opgelost moeten worden. Rijden op aardgas en groen gas is nu al mogelijk en zelfs voordelig!

Voor meer informatie:

http://www.aardgasmobiel.nl/
http://www.fuelswitch.nl/
http://www.aardgasinuwwagenpark.nl/
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=762 (nieuwsbericht).

Gijs van Wijk
Consultant bij Ecofys Netherlands BV