Alternatieve brandstoffen: een overzicht

29 okt 2009 - -

De meest gebruikte brandstoffen voor auto’s zijn diesel en benzine, maar zoals bekend is de olie die hiervoor gebruikt wordt schaars en raakt deze een keer op. Het blijft de vraag tot wanneer de aarde ons kan voorzien van genoeg fossiele brandstoffen om in onze energiebehoefte te voldoen, maar de zoektocht naar alternatieven gaat onverminderd door. In dit artikel besteden we aandacht aan de enkele kansrijke alternatieven voor gebruik in auto’s.


Benzine en diesel worden beiden uit de fossiele brandstof olie gewonnen. Olie wordt op haar beurt gewonnen in diverse plekken op de wereld, maar de meeste olie bevindt zich in de regio rond het Midden-Oosten. Al heel lang is bekend dat olie op kan raken en dat er uiteindelijk geen druppel meer gewonnen kan worden. Hoe minder er is, hoe hoger de brandstofprijs en dus ook hoe meer alternatieve brandstoffen zich kunnen profileren als een daadwerkelijk alternatief.


Biodiesel

Biodiesel is een zogenaamde biobrandstof die voornamelijk wordt gewonnen uit koolzaadolie en zonnebloemolie. Het product, biodiesel, lijkt op diesel en kan ook goed gebruikt worden voor auto’s. In het buitenland zijn reeds diverse initiatieven genomen om op biodiesel te rijden. De CO2 uitstoot is beduidend lager dan bij conventionele diesel, dus deze brandstof is ook beter voor het milieu.

Bio-ethanol

Uit diverse planten kan bio-ethanol worden verkregen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mais en suikerriet. Hiermee is een groot voordeel en tegelijkertijd nadeel zichtbaar. Voor de Westerse wereld is het voordeel dat de planten weer opnieuw gezaaid kunnen worden en bio-ethanol onuitputtelijk is. Helaas is voor de landen waar de planten worden gekweekt de bio-ethanol een minder gunstige ontwikkeling. In Mexico waar veel mais wordt gekweekt zijn voedselprijzen al gestegen en verdringt mais zich op de markt als grondstof voor brandstof, in plaats van voedsel. Ook bio-ethanol kent een relatief lage CO2 uitstoot en er wordt met name in Scandinavische landen al veel geëxperimenteerd met deze alternatieve brandstof.

PPO

Pure plantaardige olie (PPO) wordt bijvoorbeeld gewonnen uit koolzaden en soja. Het grote voordeel is dat de olie nauwelijks bewerkt hoeft te worden voordat deze als ‘brandstof’ gebruikt kan worden, maar door de weinige bewerking dient de motor van de auto wel aangepast te worden aan PPO, hetgeen op dit moment nog vrij duur is. Een ander ‘nadeel’ van PPO is dat je in principe gewoon belasting over de brandstof zou moeten betalen, maar dat dit niet altijd gemakkelijk kan. Er zijn weinig tankstations waar men legaal PPO kan tanken, maar er kan in principe gewone slaolie in de auto worden gegoten en mee worden gereden; erg goedkoop, maar niet legaal.

Waterstof

Een belangrijke kanshebber als alternatieve brandstof is waterstof. In de luchtvaartindustrie wordt veel met deze brandstof gewerkt en ook in de auto-industrie is deze alternatieve brandstof in opkomst. Het belangrijkste voordeel betreft de uitstoot: water. Een belangrijk nadeel is de opslag. Aangezien waterstof zeer explosief en licht ontvlambaar is, dient deze goed opgeslagen te worden. De temperatuur van de opslag moet erg laag zijn, hetgeen problemen kan opleveren. Daarnaast is er nog altijd elektriciteit nodig om waterstof te maken. Het lijkt erop dat waterstof in principe voor de langere termijn een oplossing zou kunnen zijn, maar voor de korte termijn moeten we toch een ander alternatief gebruiken.

Elektriciteit

Elektrische auto’s bestaan eigenlijk al heel lang en de eerste elektrische auto werd al in het begin van de 20e eeuw in gebruik genomen. De laatste jaren is de elektrische auto echter ook meer gemeengoed geworden. Er zijn een aantal voor- en nadelen aan de elektrische auto. Allereerst is van belang hoe de elektriciteit die wordt gebruik, wordt opgewekt. Indien dit op een ‘groene’ manier gebeurt, zoals met zonne- en windenergie, is een elektrische auto erg schoon. Men spreekt vaak van een Zero Emission Car (0 gram CO2 uitstoot), maar dit is theoretisch vaak niet juist, aangezien bij de opwekking ook veel CO2 uit wordt gestoten, afhankelijk van de manier van opwekken. Een voordeel is dat, in tegenstelling tot waterstof, de elektriciteit die is opgewekt direct in de auto gebruikt kan worden. Deze wordt ‘getankt’ en opgeslagen in accu’s in de auto. Het nadeel van de accu’s is echter dat de kwaliteit in de loop der jaren achteruit gaat en dat deze vervangen dienen te worden. Ook duurt het ‘tanken’ relatief erg lang, waardoor even langs het tankstation gaan er niet meer bij is. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om niet de accu’s bij te vullen, maar deze om te wisselen voor volle accu’s.

Toekomst

Het is nog koffiedik kijken wat de toekomst ons gaat brengen op het gebied van alternatieve brandstoffen. Wij houden u op de hoogte en zijn benieuwd naar uw visie!