Zuinige Leaseauto

Meer groene tankstations door subsidies overheid

De overheid gaat middels subsidies het aantal tankstations waar alternatieve brandstoffen getankt kunnen worden, uitbreiden. Minister Eurlins van Verkeer en Waterstaat trekt 4,1 miljoen euro uit om een landelijke dekking van alternatieve brandstof tankstations snel dichterbij te krijgen. De subsidie zal in samenwerking met provincies, regio’s en een aantal steden worden opgebracht.


Met de 4,1 miljoen euro subsidie zullen verscheidene tankstations voor alternatieve brandstoffen worden geopend. Te denken valt dan aan aardgas, groen gas, ethanol (E85) en biodiesel (B30). Het doel van het stimuleringsprogramma is om uiteindelijk landelijke dekking te krijgen voor tankstations met alternatieve brandstoffen, zodat schoner rijden wordt gestimuleerd. Doordat alternatieve brandstoffen beter voorhanden zijn kan de CO2 uitstoot in Nederland beperkt worden en is Nederland tevens minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.


Daarnaast is het rijden op aardgas ook nog eens goedkoper. Op een kilo aardgas van € 0,72 kunnen evenveel kilometers worden gereden als op een liter diesel van € 1,04 of Euro95 van € 1,36. Veel automobilisten en bedrijven zien nu echter af van de aankoop van een auto op alternatieve brandstoffen, omdat deze brandstoffen beperkt verkrijgbaar zijn. Het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen (TAB) moet dit veranderen.

Mobiele versie afsluiten