Zuinige Leaseauto

Waterstof uit algen

Wetenschappers in het Amerikaanse Tennessee zijn bezig met de ontwikkeling van waterstof uit algen. Er zijn nog veel obstakels, maar het project ziet er veelbelovend uit. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen en van algen hebben we altijd genoeg, zodat er echt sprake is van duurzame brandstof voor auto’s.


Door middel van het natuurlijke proces van fotosynthese wordt uit de algen waterstof gemaakt. Door middel van een natuurlijk proces en bepaalde stoffen, zoals een platinum catalysator wordt een deel van de algen omgezet in fotosynthese als het in aanraking komt met licht. Dit proces vindt plaats bij een temperatuur van 55 graden, waarbij opgemerkt kan worden dat deze temperatuur ongeveer overeenkomt met de normale temperatuur in de woestijn, zodat hier een mooie rol is weggelegd voor het Midden-Oosten om in plaats van olie, met algen te werken om de wereld van brandstof (in dit geval waterstof) te voorzien.


In vergelijking met andere bio-brandstoffen levert deze methode een hoge mate van efficiency op bij de omzetting en is het daarmee een goed alternatief. Het proces kan echter alleen nog maar in een laboratorium uitgevoerd worden en er zijn nog veel onzekerheden met betrekking tot het project.

Mobiele versie afsluiten