Disclaimer

De informatie op deze website is met de groots mogelijke zorg tot stand gekomen, maar er kunnen fouten op de website staan. Wij verzoeken u zich dan tot ons te richten. Tevens willen wij u erop wijzen dat deze website voor verschillende doeleinden gebruikt maakt van cookies, waarbij er informatie over u opgeslagen kan worden. U kunt de cookies wijzigen of wissen als u dit wilt door bijv. bij internet explorer te kiezen voor extra > internet opties. Recentelijk heeft Google bekend gemaakt om DART-cookie te gebruiken waardoor advertenties weergeven worden op basis van informatie over uw bezoek aan deze en andere websites op het internet. Stelt u het niet op prijs dat deze DART-cookie wordt gebruikt, dan kunt u zich afmelden via deze pagina.


ZuinigeLeaseAuto.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden door enige schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website.