Eigen bijdrage leaseauto

2e hands auto leasen

Bij een leaseauto van de zaak kan ook een eigen bijdrage leaseauto ter sprake komen. Dit wil zeggen dat u zelf een maandelijks bedrag betaalt (dit wordt op uw loon ingehouden door de werkgever), om de leaseauto te bekostigen. Een reden hiervoor kan zijn dat u een relatief dure leaseauto hebt gekozen in verhouding met uw functie. Ook hanteren sommige werkgevers standaard een eigen bijdrage.


Belangrijk: U kunt de door u betaalde eigen bijdrage in aftrek (mindering) brengen op de fiscale bijtelling, waardoor u dus een lagere fiscale bijtelling hebt.  Als uw eigen bijdrage leaseauto groter is dan het bedrag van de bijtelling, dan leidt dit echter niet tot een aftrek. U kunt dus geen negatieve fiscale bijtelling krijgen.


Welke kosten eigen bijdrage leaseauto zijn aftrekbaar?

Alleen het deel van de eigen bijdrage leaseauto dat een vergoeding is voor privégebruik van de auto mag in mindering worden gebracht op de fiscale bijtelling. Een richtlijn om te bepalen welk deel van de vergoeding wordt ingehouden als vergoeding voor privégebruik is de omschrijving in de leaseautoregeling. Als een werkgever en werknemer zijn overeengekomen dat er periodiek een algemene, niet gespecificeerde bijdrage voor privégebruik moet betalen, dan is deze eigen bijdrage volledig in mindering te brengen op de fiscale bijtelling.

Niet aftrekbare kosten eigen bijdrage leaseauto

Een aantal kosten zijn enkel aftrekbaar als deze zijn omschreven als vergoeding voor privégebruik, zoals: kosten voor parkeren, accessoires, een hoger leasebedrag voor een auto uit een duurdere klasse, een afkoopsom van het leasebedrag bij het einde van de arbeidsovereenkomst en een vast bedrag per gereden privékilometer.

Overigens maakt het niet uit of u full-time of in deeltijd werkt, zolang de eigen bijdrage leaseauto maar dient als vergoeding voor privé gebruik van de leaseauto, mag u deze in mindering brengen op uw fiscale bijtelling en betaalt u dus per saldo een lagere fiscale bijtelling.