Beleef elektrisch rijden bij het Elektrisch Vervoer Centrum

15 mrt 2011 - -

Komende zomer wordt het Elektrisch Vervoer Centrum geopend in Rotterdam. In dit unieke ‘belevingscentrum’ kunnen bedrijven en consumenten alle soorten merken elektrische auto’s en scooters zelf testen en daarmee ervaren hoe het is om elektrisch te rijden. Daarnaast is in dit onafhankelijke centrum alle mogelijke informatie verkrijgbaar over elektrisch vervoer en het optimaal gebruik van mobiliteit. Dit initiatief van Green Mobility is zeer enthousiast ontvangen en wordt omarmd door zowel de overheid als het bedrijfsleven. Het Elektrisch Vervoer Centrum wordt gezien als de ontbrekende schakel die het elektrisch vervoer in Nederland een grote stap verder brengt. Het centrum wordt naar verwachting eind juni geopend en komt in het gebouw tussen het Centraal Station en het Central Post gebouw in Rotterdam.


Ruim 30 publieke en private partijen hebben maandag 14 maart kenbaar gemaakt zich te gaan inzetten voor het centrum. Het Nieuwe Rijden (een programma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit) wordt hoofdpartner en naamgever van het Elektrisch Vervoer Centrum. Paul Hoffschult van het Het Nieuwe Rijden: “Het doel dat wij met het programma Het Nieuwe Rijden nastreven is om in een periode van 3 jaar een reductie van minimaal één megaton CO2 te realiseren. Alle ondernemingen en organisaties met ideeën voor projecten die een substantiële CO2-reductie opleveren, kunnen partner van Het Nieuwe Rijden worden. Alleen de beste ideeën krijgen ondersteuning en worden daadwerkelijk uitgevoerd. Wij denken dat dit initiatief elektrisch vervoer een concrete stap verder brengt en verbinden graag onze naam aan ‘Het Nieuwe Rijden Elektrisch Vervoer Centrum’.


Duurzame mobiliteit

Ambassadeur van het project, wethouder Alexandra van Huffelen van de gemeente Rotterdam (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte): “Rotterdam werkt samen met vele partijen aan een groene, schone, en gezonde stad en dit centrum past uitstekend in deze aanpak. Als stad zetten we al stevig in op elektrisch vervoer en andere vormen van duurzame mobiliteit. Belangrijk bij dit centrum is dat mensen echt kunnen ervaren hoe het is om met een elektrische scooter of auto te rijden. Daarnaast is het goed om te zien dat dit landelijke initiatief door zoveel verschillende partijen wordt gedragen”.  Rotterdam wil de duurzaamste wereldhavenstad in zijn soort worden en draagt actief bij aan de Nederlandse ambitie om koploper te worden op het gebied van elektrisch vervoer. Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) richt zich onder meer op 50% CO2-reductie in 2025. Verder zet Rotterdam in op verbetering van de luchtkwaliteit en terugdringen van geluidhinder. Elektrisch vervoer draagt voor een belangrijk deel bij aan het realiseren van deze doelstellingen. Daarnaast versterken nieuwe duurzame ontwikkelingen de regionale en landelijke economie.