Provincie Brabant innoveert met elektrisch rijden

26 mei 2010 - -

De provincie Noord-Brabant stimuleert Brabantse bedrijven nieuwe technologieën en markten voor elektrisch rijden en slimme netwerken te ontwikkelen. Zij stelt € 2,8 miljoen beschikbaar voor een stimuleringsregeling voor projecten van bedrijven en kennisinstellingen. Hiermee stimuleert zij innovatie in de hightech- en automotive-sector en bevordert ze de werkgelegenheid in Brabant. Met de regeling ‘Elektrisch Rijden en slimme decentrale netwerken’ kunnen 10 innovatieve projecten ervaring opdoen met elektrische voertuigen in een pilotsetting of ontwikkeling van componenten en systemen voor elektrische voertuigen. Ook worden banen voor circa 100 kenniswerkers gecreëerd.


Concurrentiepositie verbeteren

Gedeputeerde Jacobs: “De huidige markt voor elektrisch vervoer is klein en vooralsnog duur voor producent en consument. De stimuleringsregeling doorbreekt deze cirkel door een deel van de kosten weg te nemen, risico’s te verlagen en zo de concurrentiepositie van de sector te verstevigen. Zo wordt de ontwikkeling van elektrisch rijden een kans voor de economie en werkgelegenheid in Brabant.”


Aanvragen regeling

De regeling sluit aan op Europees en landelijk beleid en loopt tot en met december 2011. Voor de eerste tranche is €1 miljoen en voor de tweede tranche €1,8 miljoen beschikbaar. De eerste tranche sluit op 1 juli 2010. De regeling is bestemd voor MKB-bedrijven, kennisinstellingen, marktpartijen (zoals wagenparkbeheerders, transporteurs, vervoerders) en overheden die zich richten op de technologie- of marktontwikkeling. Per project is tussen €50.000 en €500.000 financiering mogelijk.

Elektrisch vervoer en slimme decentrale netwerken vormen een zeer kansrijke ontwikkeling voor de regio. Meer dan de helft van de hierbij betrokken automotive- en hightech- bedrijven zijn in Noord-Brabant gevestigd. Met de uitvoering van deze regeling geven betrokken organisaties verdere invulling aan het World Class E-mobility en Smart Grid Centre, dat in Brabant gerealiseerd wordt. De regeling is onderdeel van het maatregelenpakket van de provincie Noord-Brabant om de gevolgen van de kredietcrisis het hoofd te bieden.