Race voor Zero Emission voertuigen

13 okt 2009 - -

Om de wereld in 80 dagen blijft een populaire gedachte. Nu wordt het binnenkort ook mogelijk voor Zero Emission voertuigen. Dit zijn voertuigen die ‘geen’ CO2 uitstoten, zoals auto’s op waterstof of op elektriciteit. De race zal plaatsvinden in Juni 2010 en er zullen diverse onderdelen zijn waarop teams kunnen scoren.


De Zero Emission Race kent nu al 7 deelnemende teams en hopelijk zal die lijst nog groeien. Naast het zo snel mogelijk afleggen van het parcours, zijn er nog andere criteria om te scoren, zoals betrouwbaarheid en veiligheid. Ook zal enige nadruk liggen op de betaalbaarheid van de Zero Emission voertuigen.


De teams zullen uit diverse delen van de wereld komen en de basiseis voor voertuigen is dat er alleen gebruik gemaakt mag worden van alternatieve energie, zoals zonne-energie, wind-energie, energie uit golven of geothermische energie. De race zal vervolgens in Juni 2010 plaatsvinden en zal over drie continenten gaan.

De vereisten die worden gesteld aan de voertuigen zijn:

Vehicles drive at least 240 km of distance at not less than 80 km/h
recharging time must not be more than 4 hours
Motorbikes drive not less than 120 km with one battery charge, their batteries may be changed during the race
Motorbikes and cars must reach a distance of at least 450 km per day, with not more than 4 hours of recharging during Lunch time
Carry at least one driver and one passenger (for bikes 1 person only)
Be propelled by an electric motor
  • Auto’s moeten minimaal 240km afleggen met een minimale snelheid van 80 km/uur;
  • Opladen mag niet meer dan 4 uur duren;
  • Moters moeten minimaal 120km afleggen met een volle batterij waarbij de batterij niet mag worden vervangen;
  • Zowel moters als auto’s moeten een afstand van minimaal 450km per dag afleggen en tijdens lunch mag opgeladen worden;
  • In het voertuig moet minimaal 1 bestuurder zitten;
  • En er dient gebruik te worden gemaakt van een elektrische motor.