Snelladen elektrische auto nu mogelijk in Europa

20 mei 2010 - -

Het eerste snellaadstation in Europa voor elektrische voertuigen is vandaag geopend. In Leeuwarden onthulde Maurits van Oranje, voorzitter van het Formule E-team, het laadpunt dat opladen van een elektrische auto binnen 30 minuten mogelijk maakt. Het snellaadstation, dat voertuigen oplaadt met Groene Stroom, is onderdeel van een project dat Essent met de Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Epyon en Tamoil startte. Betrokken partijen zetten vandaag een belangrijke stap om de toepassing van elektrisch vervoer te versnellen.


‘Het snellaadstation in Leeuwarden is een stimulans voor elektrisch vervoer en draagt bij aan het vergroten van het rijbereik van elektrische voertuigen’, zegt Maurits van Oranje, voorzitter van het Formule E-team. ‘Ik ben blij dat Nederland zich hiermee op de kaart zet en inzet voor nieuwe toepassingen, waarmee voertuigen snel opgeladen kunnen worden.’


Ontwikkeling snellaadstations

‘We zijn erg verheugd met het snellaadstation, waarmee we ons richten op de behoefte om onderweg te kunnen opladen in korte tijd’, zegt Kjell Biezen, manager Electric Transportation van Essent dat het snellaadstation aan de Zwettestraat in Leeuwarden exploiteert. ‘Op dit moment worden door ons moederbedrijf RWE op Europees niveau afspraken gemaakt over standaardisering van oplaadpunten. De ontwikkeling van snellaadstations, zoals vandaag in gebruikgenomen, zal daarin worden meegenomen.’

Dekkend netwerk

‘Om elektrisch te kunnen rijden of varen, moet je je auto of boot kunnen opladen!’, geeft gedeputeerde Hans Konst van de provincie Fryslân aan. ‘De provincie werkt aan een dekkend netwerk van elektrische oplaad- en vulpunten met duurzame brandstoffen. Met dit snellaadstation komt het netwerk weer een stap dichterbij en onze ambitie om 40.000 voer- en vaartuigen in Fryslân op duurzame brandstof te laten rijden of varen ook.’

Realisatie

Wethouder Isabelle Diks van de gemeente Leeuwarden: ‘De gemeente neemt in de realisatie van projecten het voortouw en hanteert als uitgangspunt: doen, doen, doen! Er zijn goede plannen genoeg, de gemeente zet in op realisatie.’

Duurzaamheid

‘De mensen die gepassioneerd achter duurzaamheid staan en daarmee dit fantastische project hebben doen slagen, komt alle eer toe’, aldus Hans Streng, algemeen directeur van Epyon BV, het Nederlandse hightech bedrijf uit Rijswijk dat in heel Europa de geavanceerde snelladers en infrastructuur levert. ‘Epyon is in heel Europa actief om in soortgelijke projecten aan de elektrisch-vervoer-weg te timmeren. We staan aan de vooravond van een massale omwenteling in het denken over tanken en dat is goed nieuws.’

Energietransitie

Supply Manager Cees van de Peppel van oliemaatschappij Tamoil: ‘We participeren in deze pilot in het kader van de energietransitie van fossiele brandstoffen naar alternatieve brandstoffen. Elektrisch rijden is één van de oplossingen om uitstoot van broeikasgassen te beperken en toch in een bepaalde mobiliteitsbehoefte te kunnen blijven voorzien. Ons tankstation aan de Zwettestraat 12 biedt nu zelfs meerdere oplossingen. Naast het snellaadstation wordt tevens de biobrandstof E-85 aangeboden.’

Ervaringen

Het snellaadstation in Leeuwarden zal in eerste instantie worden gebruikt door elektrische personenbusjes van taxibedrijf Kijlstra. Eerder dit jaar werden deze personenbusjes in gebruik genomen door het bedrijf dat de eerste snellaad-klant is van Essent. De NHL Hogeschool zal gebruikerservaringen (van chauffeurs en passagiers) verzamelen en analyseren.