Vanaf 2025 alle nieuwe auto’s volledig elektrisch

30 mrt 2016 - -

Tot veler verbazing heeft de Tweede Kamer afgelopen dinsdag een motie van de PvdA aangenomen waarin minister Kamp van Economische Zaken wordt opgeroepen er naar te streven dat er over tien jaar alleen nog maar emissieloze auto’s in Nederland worden verkocht. De Vereniging Elektrische Rijders juicht deze motie van harte toe.


Wij zijn bijzonder blij en enigzins verbaasd. Het is fantastisch dat de politiek stappen zet om elektrisch rijden te stimuleren. We hebben in eerder onderzoek van de VER en Maurice de Hond gezien dat meer dan 50% van Nederlanders ook een EV willen rijden. Wij als VER zijn ervan overtuigd dat dit plan voor 2025 absoluut haalbaar is en gaan ons enthousiast inzetten dit doel te behalen.


Vincent Everts, bestuur VER

Hoogleraar automotive Maarten Steinbuch (TU/e) (@m_steinbuch) is optimistisch over de haalbaarheid. “De prijs van de elektrische auto wordt bepaald door de batterijen. Die zijn de afgelopen 5 jaar met 19% per jaar omlaag gegaan. Vanaf 2018 komt er een nieuwe generatie elektrische auto’s met een range van meer dan 320 km en een prijs vanaf €30.000 van o.a. Tesla, BWM, Nissan, VW etc. Elektriciteit is nu al 3x zo goedkoop als benzine, heeft weinig onderhoud nodig en rijdt heerlijk. Over 10 jaar is het heel wel mogelijk dat, als de politiek dit stimuleert, er enkel elektrische auto’s worden verkocht.”

PvdA kamerlid Jan Vos

Een meerderheid van D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en drie eenmansfracties steunde de motie. De motie is ingediend door PvdA kamerlid Jan Vos.

We willen minder CO2 uitstoten omdat onze aarde anders opwarmt. We willen schonere lucht voor onze longen en we willen meer werkgelegenheid. Dan is groene innovatie de weg vooruit. Elektrische auto’s presteren al uitstekend. Als de prijs de komende jaren nog iets daalt en de range iets stijgt dan is er maar 1 conclusie mogelijk: omschakelen.

PvdA kamerlid Jan Vos

Het PvdA kamerlid voelt zich gesteund door eerder onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de VER. Daaruit kwam naar voren dat als elektrische auto’s net zo duur zouden zijn als ‘gewone’ auto’s 51% van de Nederlanders serieus de aanschaf van een elektrische auto overweegt: “De politiek kan stappen zetten in de richting van een duurzame wereld maar belangrijk is ook de de samenleving en met name de autorijders zich uitspreken voor de verandering. Alleen dan kunnen we in 10 jaar een radicale verandering doorvoeren.”

De VER zet zich mede in het FET team in om praktisch beleid voor Henk Kamp en EZ te ontwikkelen zodat zijn huidige doelstelling van nu 15% EV in 2025 in lijn komt met de motie. Voor de komende 3 jaar is het essentieel om naast zakenmensen nu consumenten in de elektrische auto te krijgen. Dit werkt het beste via een beperkte EV aanschaf subsidie zoals die nu in UK, Frankrijk, Belgie, Noorwegen en de VS wordt gegeven.