Voorspellingen voor 2010 voor elektrische auto’s

22 dec 2009 - -

Hoe denkt u dat de elektrische auto zich volgend jaar in 2010 gaat ontwikkelen? Komt er echt een doorbraak of zal de opkomst van de elektrische auto toch geleidelijker komen? Pike Research, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in schone energie, heeft de resultaten van haar onderzoek naar de toekomst van de elektrische auto gepubliceerd.


Het onderzoek brengt diverse zaken naar voren als het gaat om de toekomst van de elektrische auto in 2010. Hieronder volgende de belangrijkste conclusies en een link naar het complete onderzoeksrapport.


  1. De kosten van het rijden van een elektrische auto zullen niet goedkoper worden dan voor auto’s op traditionele brandstoffen. Dit heeft met name te maken met de hoge kosten van de accu en andere onderdelen van de elektrische auto. De ‘brandstof’ op zich kan veel goedkoper zijn.
  2. Het jaar 2012 wordt een belangrijk jaar voor de elektrische auto. Diverse overheden, ook die in Nederland, hebben stimuleringsmaatregelen genomen om de elektrische auto te promoten. Vanaf 2012/2013 worden deze maatregelen weer afgebouwd of verdwijnen ze. Zo is bijvoorbeeld de verlaagde fiscale bijtelling van 0% voor elektrische leaseauto’s slechts een beperkt aantal jaren geldig. Overigens zal ook na deze tijd een (in vergelijking met overige leaseauto’s) lage fiscale bijtelling gelden.
  3. Alhoewel de plugin-hybride steeds belangrijker zal worden, zullen ook andere vormen van hybride auto’s een belangrijke plaats innemen. De conventionele hybride auto’s zijn al een tijdje op de markt, in tegenstelling tot de plugin-hybrides waarbij de bezitter ’s nachts de auto zelf kan opladen. Dit verschil zorgt ervoor dat de conventionele hybride auto’s voorlopig nog erg belangrijk zullen zijn.
  4. De plugin-hybrides van 2020 zullen niet vergelijkbaar zijn met die van 2010. Het is de vraag waar de bouwers van elektrische auto’s op zullen focussen. Initieel is dit op een grotere range op een accu, maar indien deze range toch te beperkt blijft, wordt wellicht meer gefocust op het stadsverkeer en op kleinere en goedkopere elektrische auto’s.

Het volledige onderzoeksrapport vindt u bij Pike Research.