15 miljoen aan boetes voor 9000 leaserijders

24 mei 2011 - -

De Belastingdienst heeft vorig jaar voor € 15 miljoen aan boetes en naheffingen opgelegd aan belastingplichtigen die onterecht privé in de auto van de zaak reden.Het gaat om zo’n 9000 mensen die zelf hebben aangegeven minder dan 500 privékilometers per jaar te rijden, zodat de werkgever de belasting over bijtelling niet hoeft in te houden. Daarnaast trekken steeds meer mensen hun verklaring in dat er niet privé in de auto van de zaak wordt gereden. Het aantal mensen met bijtelling steeg van 685.000 in 2009 naar 720.000 in 2010. De opbrengst van de loonheffing steeg hierdoor met € 150 miljoen.


Geen bijtelling en toch op vakantie naar het buitenland

De Belastingdienst voert sinds 2007 regelmatig controles uit onder de ongeveer 260.000 bestuurders met een verklaring ‘geen privégebruik auto van de zaak’. Uit steekproeven bleek dat rond de 30% van hen toch regelmatig de 500 kilometergrens overschreed. Ook bij de controles van afgelopen jaar kwamen bijzondere pogingen tot fraude aan het licht. Zo was een van de fraudeurs iets te consequent met het bijhouden van een nep-rittenregistratie; volgens eigen opgave had hij ook in de auto gereden op de dagen dat de garage een grote reparatie verrichtte. Andere mensen vergaten de vakantie naar Zuid-Europa op te geven, zodat de kilometerstand niet klopte met de rittenregistratie.


Voorkomen beter dan genezenDe fiscus houdt regelmatig acties om aan zowel de gebruikers als aan bijvoorbeeld administratiekantoren de spelregels voor het gebruik van de vrijstelling uit te leggen. Zo krijgen alle verklaringhouders jaarlijks een informatiebrief met de regels en worden mensen die voor het eerst een verklaring aanvragen na een paar maanden opgebeld om de rittenregistratie door te spreken. Doel van het telefoontje is om fouten zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele vragen te beantwoorden. Wie zelf tijdig zijn verklaring ‘geen privégebruik auto van de zaak’ intrekt, betaalt alsnog de bijtelling, maar voorkomt daarmee flinke boetes van 100% over de te betalen belasting.

Voorbeeld 1: boete bij geconstateerd misbruik

Iemand met een auto van de zaak (waarde 30.000 euro) heeft voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een verklaring geen privégebruik auto van de zaak ingediend. De werkgever houdt daarom géén loonheffing in over het privégebruik van de auto. Uit controles blijkt dat in tegenstelling tot wat in de rittenregistratie is opgenomen, er vaak in het weekend is gereden. De inspecteur beslist dat er betaald moet worden voor het privégebruik van de auto over alle 3 jaren en legt een boete op vanwege de onjuiste rittenregistratie. Sinds 2010 is de basisboete verhoogd naar 100 %. De inspecteur kan op basis van de feiten en omstandigheden hier van afwijken. Voor 2010 moest de mate van schuld worden beoordeeld.

Berekening

Waarde van de auto: 30.000 x 25% bijtelling = € 7.500 De belastingplichtige zit in de tweede schijf (42 %), dus de belasting bedraagt dan € 7.500 x 42 % = € 3.150.

2008

Belasting voor het privégebruik, 3.150

Boete 50% 1.575

2009

Belasting voor het privégebruik 3.150

Boete 50% 1.575

2010

Belasting voor privégebruik € 3.150

Boete van 100 % voor herhaaldelijk misbruik 3.150

Totaal belasting en boete: € 15.750

Voorbeeld 2 : iemand komt tot de conclusie dat hij toch privékilometers gaat maken en trekt zijn verklaring in de loop van het jaar in

Iemand heeft een auto van de zaak (waarde € 30.000) heeft een auto van de zaak waarmee hij niet privé rijdt. De rittenregistratie is netjes bijgehouden. Op 1 september besluit de bestuurder voortaan wel privé te gaan rijden. Hij meldt dat bij zijn werkgever die vanaf september bijtelt voor het privégebruik. De bestuurder trekt zelf zijn verklaring geen privégebruik auto in. De 500 kilometergrens wordt al eind september overschreden, waardoor de bijtelling van de auto over het hele jaar moet worden herberekend.

Berekening

Bijtelling per jaar: waarde van de auto: € 30.000 x 25 % bijtelling = € 7.500 /jaar of € 625/maand.

Bij een belastingtarief van 42 % wordt hierover: € 625 x 42 %  = € 210 belasting per maand ingehouden. De werkgever houdt na het intrekken van de verklaring door de bestuurder van september t/m december ( 4 maanden) dit nieuwe bedrag via de loonheffing in.

Omdat de bijtelling over het hele jaar moet worden toegepast, krijgt de bestuurder over de eerste 8 maanden een naheffing van de Belastingdienst. Uiteraard zonder boete, want hij heeft zijn gewijzigde situatie tijdig gemeld bij zijn werkgever en de fiscus. De naheffing wordt dan: 8 maanden x € 625 x 42 % =  € 2.100