BOVAG wil fiscale bijtelling per gereden kilometer

22 dec 2016 - -

Zakelijke mobiliteit kan en moet een stuk slimmer. Op dit moment staan de fiscale spelregels slimme, flexibele en duurzame zakelijke mobiliteit in de weg. Een eerste stap is wat BOVAG betreft een experiment met een bijtelling per kilometer voor het privégebruik van een leaseauto.


De fiscale bijtelling voor privékilometers met de auto van de zaak is nu nog een vast bedrag, gebaseerd op de catalogusprijs van de auto. Het maakt voor de hoogte van de huidige bijtelling niet uit of je heel veel of juist weinig privé rijdt met je leaseauto. Door dat – lastenneutraal – om te zetten in een bijtelling per kilometer wordt het eerlijker: wie veel privé rijdt, betaalt meer bijtelling en wie weinig rijdt juist minder.


Wie bijvoorbeeld in een middenklasse leaseauto van 25 mille rijdt en betrekkelijk weinig privékilometers maakt (zeg 4.000 kilometer) betaalt omgerekend 63 cent aan bijtelling per gereden privékilometer. Wie in diezelfde middenklasser heel veel privékilometers maakt (zeg 20.000 kilometer), betaalt slechts 13 cent per gereden privékilometer. Dat zijn enorme verschillen.

Eerlijker

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: “Bijtellen per privékilometer is dus eerlijker én maakt de weg vrij voor noodzakelijke flexibilisering van zakelijke mobiliteit, die daardoor slimmer en duurzamer kan worden. Bijtelling per kilometer is eerlijker voor berijders van de auto van de zaak onderling – wie veel privé rijdt betaalt meer dan wie weinig privé rijdt -, maar ook ten opzichte van de particuliere automobilist. Die betaalt immers al (deels) per kilometer, denk aan brandstof, accijns, afschrijving etcetera. De particuliere automobilist maakt om die reden momenteel veel bewuster gebruik van zijn auto dan een zakelijk rijder. En bewuster autogebruik is goed voor de bereikbaarheid en het milieu.”

Star

Eckhardt: “Ik geeft twee voorbeelden van de starheid van de fiscale regels rond auto van de zaak. Stel je hebt een ruime auto, maar telt niet bij. Maar je zou wel privé op vakantie naar Frankrijk willen met die auto. En dan zou je dus 3 weken willen bijtellen. Dat kan nu niet. Dan ben je gelijk voor een hele jaar bijtelling aan de beurt. Met een bijtelling per kilometer kan dat wel. Een mix maken van verschillende vormen van mobiliteit, is ook zeer complex, terwijl het juist van deze tijd is om het vervoermiddel te kiezen dat bij de actuele behoefte past. Dat kan een grote auto zijn, een kleine auto, de motor of de fiets. Als de werkgever daarin wil voorzien, moet je een hele kerstboom aan overeenkomsten en regels optuigen en dan nog sta je voor dubbele kosten omdat de bijtelling van je ‘oorspronkelijke’ leaseauto sowieso doorloopt.”

Pilot

Bijtelling per kilometer is volgens BOVAG bovendien een geschikte vorm om te experimenteren met betalen naar gebruik in plaats van aanschaf en bezit. Dit soort pilots zijn belangrijk om te verkennen wat er zoal kan en waar je tegenaan loopt als je vaste belastingen als MRB en BPM wil vervangen door betalen naar gebruik. Het overgrote deel van de BOVAG-leden is voorstander van pilots en experimenten met betalen naar gebruik.