Fiscale bijtelling 2016: leaseauto’s met lage bijtelling

12 nov 2015 - -
financial lease overname

Hoe zit het met de fiscale bijtelling 2016? Zijn er in 2016 nog leaseauto’s mogelijk met een lage bijtelling? De regels voor de fiscale bijtelling 2015 worden gewijzigd per 1 januari 2016. Dit betekent dat veel leaseauto’s niet meer onder een lage bijtelling vallen. Wij zijn op zoek gegaan naar manieren om ook in 2016 van een fiscaal lage bijtelling te profiteren.


De regels voor een fiscaal lagere bijtelling dan het standaardtarief (zowel in 2015 als in 2016 is dat 25%) worden vrijwel elk jaar aangepast. De overheid probeert het Nederlandse wagenpark aan de ene kant steeds milieuvriendelijker te maken en aan de andere kant haar belastingopbrengsten op peil te houden. Dit betekent dat de milieunormen (zoals gram CO2 uitstoot) om een fiscaal lagere bijtelling te verkrijgen steeds worden bijgesteld.


Verandering regels fiscale bijtelling 2016

De fiscale bijtelling is een bijtelling van (een deel van) de catalogusprijs bij het inkomen waardoor hierover belasting moet worden betaald. Het deel van de catalogusprijs waarmee gerekend moet worden, wordt het bijtellingspercentage genoemd. Dit percentage wordt afhankelijk van de brandstof (benzine/diesel/elektrisch) in combinatie met de uitstoot vastgesteld.

Bijtelling 2015

Voor 2015 ziet de berekening van de fiscale bijtelling er als volgt uit:

CO2-uitstoot per kilometer Soort brandstof Bijtellingspercentage
0 gram Alle brandstoffen 4%
50 gram of minder en meer dan 0 gram Alle brandstoffen 7%
82 gram of minder en meer dan 50 gram Alle brandstoffen 14%
110 gram of minder en meer dan 82 gram Alle brandstoffen 20%
Hoger dan 110 gram Alle brandstoffen 25%

Bijtelling 2016

In 2016 gaan andere tarieven gelden. De fiscale bijtelling 2016 wordt als volgt berekend.

CO2-uitstoot per kilometer Soort brandstof Bijtellingspercentage
0 gram Alle brandstoffen 4%
50 gram of minder en meer dan 0 gram Alle brandstoffen 15%
106 gram of minder en meer dan 50 gram Alle brandstoffen 21%
Hoger dan 106 gram Alle brandstoffen 25%

Hoe zorg ik ook in 2016 voor een lage bijtelling?

Wilt u in 2016 profiteren van een lage bijtelling? Dan moet u zorgen dat u zorgen dat uw leaseauto wordt geregistreerd met het lagere tarief van 2015 dat gedurende het leasecontract in stand blijft. Er zijn er in essentie 4 manieren om dit doel te bereiken:

Zoek op tijd uw leaseauto voor 2016 uit

De makkelijkste manier om te zorgen dat u in 2016 een lage fiscale bijtelling hebt, is om op tijd een nieuwe leaseauto uit te zoeken zodat de leasemaatschappij deze tijdig kan registreren onder de fiscale bijtelling regels van 2015. Ten opzichte van 2015 geldt voor 2016 dat de belangrijkste wijziging het verwijderen van een bijtellingcategorie is. De bijtelling van 7% wordt geheel geschrapt. Daar vallen in 2015 de plugin-hybride modellen, zoals de Mitsubishi Outlander PHEV onder. Met deze auto heeft Mitsubishi in Nederland ongelooflijk goed gescoord, omdat deze ondanks zijn grootte voorkomen onder de verlaagde fiscale bijtelling van 7% valt. Als u deze nog in 2015 kunt registreren bij uw leasemaatschappij, kunt u profiteren van de bijtelling van slechts 7%. Daarnaast zijn er onder het 14% bijtellingscategorie tarief diverse kleine auto’s die door hun geringe formaat en kleine motor relatief weinig CO2 uitstoten en dus profiteren van een verlaagde bijtelling van 14%. U kunt profiteren van de bijtelling van 2015 indien u de leaseauto voor 31 december 2015 op kenteken zet. U mag dan maximaal 60 maanden (5 jaar) profiteren van de bijtelling conform de regels van 2015.

Leaseauto overnemen van een (ex) collega

Bij veel grote bedrijven is het mogelijk om een leaseauto van een (ex) collega over te nemen door middel van een pool van het bedrijf zelf of een interne marktplaats. Op deze wijze kunt u het leasecontract, inclusief de bijtellingsnormen die daarvoor gelden, overnemen. Let er daarbij wel op dat het overnemen van de bijtellingsnormen geldt voor de duur van het leasecontract zoals dat bij de leaseauto is afgesproken. Als de leaseauto reeds bijna aan het einde van het leasecontract is, heeft u relatief weinig aan een overname. U kunt het best op zoek gaan naar een leaseauto die nog maar een klein deel van het contract is gereden. Zo profiteert u maximaal van de vroegere, lagere milieunormen.

Bijzondere voorwaarden leasemaatschappij

Sommige leasemaatschappijen spelen handig in op de gewijzigde wet- en regelgeving. Zo zijn er leasemaatschappijen die bijzondere acties organiseren waarbij leaserijders voortijdig een leasecontract mogen omzetten naar een nieuw model. Hierdoor kunt u maximaal gebruik maken van de oude regels door bijvoorbeeld ondanks dat uw leasecontract nog langer loopt, net voor de jaarwisseling een nieuwe leaseauto uit te zoeken.

Leaseauto marktplaats

Tot slot zijn er ook enkele speciale marktplaatsen voor leaseauto contracten actief. Dit is wellicht nog wel de beste optie om zeker te zijn van het tijdig regelen van een leaseauto onder het fiscaal gunstigere regime van 2015. Op deze leaseauto marktplaatsen worden door zowel particulieren als bedrijven veel leaseauto’s compleet met leasecontract aangeboden. Hierdoor bent u verzekerd van een fiscaal gunstige bijtelling en bovendien geven de meeste aanbieders ook nog eens een overname bonus. Een van de belangrijkste en oudste leaseauto marktplaatsen is AutoLeaseContract.