Interessante details voor leaserijders uit het lente-akkoord

29 mei 2012 - -

Nu er steeds meer details uit het lente-akkoord bekend worden, blijkt er ook voor leaserijders veel te veranderen. Zo worden vanaf 1 januari 2013 alle leaserijders die nu minder dan 500 kilometer privé rijden geconfronteerd met de fiscale bijtelling. Tot 2013 waren zij nog gevrijwaard van fiscale bijtelling, omdat ze de leaseauto minder dan 500km privé reden, maar vanaf 2013 betalen ook zij fiscale bijtelling


Om deze groep leaserijders tegemoet te komen, komt er een overgangsregeling. Alle leaserijders die hebben aangegeven minder dan 500km privé te (zullen) rijden en waarvan het leasecontract vóór 25 mei 2012 is ingegaan, vallen onder de overgangsregeling. Alhoewel dit goed nieuws lijkt, dient een kanttekening gemaakt te worden. Bij het aangaan van het leasecontract mochten deze leaserijders er vanuit gaan dat zij de leaseauto zonder fiscale bijtelling zouden rijden, maar in de overgangsregeling is slechts een verlaging van de fiscale bijtelling vastgesteld.


Dit betekent dat ook de groep leaserijders die een leasecontract hebben dat vóór 25 mei 2012 is ingegaan, fiscale bijtelling zal moeten betalen. De fiscale bijtelling wordt hen echter voor 75% kwijtgescholden, waarmee ze effectief 25% van het reguliere bijtellingstarief betalen. Afhankelijk van de leaseauto zal de fiscale bijtelling derhalve 3,5%, 5% of 6,25% bedragen.

Het overgangsrecht geldt gedurende het huidige leasecontract, maar uiterlijk tot 1 januari 2017.