Nieuwe belastingregels voor zuinige auto’s

08 jul 2011 - -

De zuinige auto gaat ten onder aan zijn eigen fiscaal succes. De huidige belastingfaciliteiten voor auto’s met een lage CO2-uitstoot leggen daardoor een te groot beslag op de schatkist. In zijn ‘autobrief’ van 1 juni 2011 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën zijn plannen voor de jaren 2012-2015 openbaar gemaakt. Hij zal zijn plannen opnemen in het wetsvoorstel Belastingplan 2012 dat in september 2011 op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.


De vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting zal worden afgeschaft, voor de meeste auto’s per 1 januari 2014 en voor extreem zuinige auto’s per 1 januari 2016.Door stapsgewijze aanscherping van de grenzen van de CO2-uitstoot zal fiscaal minder snel sprake zijn van een zuinige auto.
De huidige bijtelpercentages van 14% en 20% voor een zuinige auto van de zaak blijven bestaan. Door de aanscherping (verlaging) van de CO2-grenzen zal echter vaker het standaardpercentage van 25% moeten worden bijgeteld.


De wijze waarop de btw-correctie voor het privégebruik van auto’s van de zaak wordt berekend, zal wijzigen (dit zal hierna nader worden toegelicht).

Een verminderde bijtellingsauto – naar de criteria ten tijde van afgifte van het kenteken – blijft dat niet gedurende de gehele levensduur. De periode van een lagere bijtelling wordt gesteld op de gemiddelde duur van leasecontracten.

Voor de bestelauto van de zaak worden alternatieve loonbijtellingen onderzocht. Er is nog geen definitieve beslissing genomen.

Het is overigens mogelijk dat de plannen in het parlementaire proces nog zullen wijzigen.