SMS Parking moet gegevens leaserijders delen

20 aug 2014 - -

Met SMS Parking kan heel eenvoudig betaald geparkeerd worden door het aan- en afmelden met de mobiele telefoon. Deze informatie is voor de fiscus ook waardevol, zo blijkt uit een vonnis van het Gerechtshof. In een zaak van de Belastingdienst tegen SMS Parking heeft de laatste verloren. Dit betekent dat SMS Parking de parkeergegevens (inclusief kentekens) moet delen met de Belastingdienst om zodoende fraude door leaserijders sneller en efficienter op te sporen.


SMS Parking is altijd fel tegen het delen van deze gegevens geweest. SMS Parking vindt dat de Belastingdienst veel te veel gegevens van SMS Parking wil hebben en vindt bovendien dat de verstrekking van deze gegevens een inbreuk is op de privacy van zijn klanten. Het Gerechtshof heeft nu bepaald dat deze gegevens nodig zijn voor de controlefunctie van de Belastingdienst en dat SMS Parking deze gegevens moet verstrekken. SMS Parking overweegt om de gegevens korter op te slaan om zodoende te voorkomen dat (nuttige) gegevens in handen komen van de fiscus. Wat vindt u? Mag de fiscus deze gegevens opvragen?