Kilometerheffing: de laatste stand van zaken

27 jan 2010 - -

De kilometerheffing is op dit moment een hot item. Minister Eurlings heeft aanvankelijk toegezegd de ANWB enquete onder haar leden te respecteren, maar is nu teruggekrabbelt en houdt vast aan de mening van de Tweede Kamer. Ondertussen is uit een enquete van de Telegraaf onder haar lezers gebleken dat een zeer groot deel van autorijdend Nederland tegen de kilometerheffing is.


Toen de ANWB aankondigde om een ledenraadpleging te houden, was dit voor Eurlings een goed aanknopingspunt om te zien of er voldoende draagvlak voor deze heffing is. Met de kilometerheffing wordt beoogd om autorijders evenwichtiger te belasten voor het gebruik van de wegen en om tevens files te voorkomen door een heffing op autorijden. Naast de ‘betere’ heffing voor autorijden zou er dus ook een ‘groen’ doel behaald worden met de invoering van de kilometerheffing.


Aan de kilometerheffing hangen echter grote bezwaren. Een groot bezwaar voor veel mensen is de privacy die mogelijk in het geding is. Het is nog onduidelijk of en hoe lang de data wordt bewaard die met de kastjes voor in de auto worden geregistreerd. Mogelijk wordt de data lang bewaard en zullen vele (overheids)diensten gebruik kunnen maken van de data. Naast de kilometerheffing zou zo ook de fiscus zeer betrouwbare informatie krijgen om de fiscale bijtelling te controleren, de politie betrouwbare informatie krijgen om misdadigers op te pakken of om overtredingen/misdrijven, zoals snelheidsovertredingen vast te stellen.

Uit de peiling van de Telegraaf blijkt dat bijna 90% van de mensen tegen de kilometerheffing is. Het grootste bezwaar daarbij zijn naast de privacy ook de vraag hoe omgegaan wordt met buitenlanders die van de Nederlandse wegen gebruik maken. Daarnaast is lang niet zeker of de files worden opgelost door deze maatregel. Tot slot is van groot belang, dat na het debacle met de Noord-Zuidlijn de kosten van invoering van de kilometerheffing binnen de perken blijven.

Hoe denkt u over de kilometerheffing? Laat weten wat u van de kilometerheffing vindt en plaats een reactie: