ANWB leden stemmen voor betalen naar gebruik

31 mrt 2010 - -

Enige tijd geleden heeft Minister Eurlings laten weten dat rekeningrijden er echt aan zit te komen. De ANWB heeft hierop een onderzoek ingesteld onder haar leden om te kijken of er nog steeds draagvlak is voor het betalen naar gebruik. De uitkomst van dit onderzoek is vandaag bekend geworden, waarbij blijkt dat een meerderheid van de leden van de ANWB vóór het betalen naar gebruik zijn.


Eerlijk betalen voor mobiliteit, dat wil zeggen betalen naar gebruik in
plaats van het bezit van de auto. 68% van de ondervraagde ANWB-leden is
het met dat principe eens, waarmee er ook in 2010 nog steeds draagvlak
voor bestaat. Meer dan 400.000 ANWB-leden deden mee aan de
peiling.


Draagvlak bestaat ook voor betalen naar milieukenmerken en de besteding
van de opbrengsten van een nieuw betaalsysteem aan mobiliteit. Dat de
automobilist niet méér gaat betalen bij een systeemwijziging krijgt
eveneens brede steun.

De kritiek van de leden betreft met name de uitwerking van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat. Met als belangrijkste pijnpunten:
het spitstarief, het registratiesysteem en de overgangsfase.

Het spitstarief wordt als onrechtvaardig en niet-effectief ervaren.
Automobilisten hebben vaak geen alternatief (vanwege werktijden of
ontoereikend openbaar vervoer) en wijzen het spitstarief daarom krachtig
af.
Het registratiesysteem vindt men te ingewikkeld, te kwetsbaar en te
duur. Bovendien is men er niet van overtuigd dat de privacy afdoende is
beschermd.
De overgangsfase leidt tot langdurige onzekerheid over de autokosten en
een sterk stijgende  motorrijtuigenbelasting. Tegen deze onduidelijkheid
en oneerlijkheid bestaat grote weerstand.

Dat ANWB-leden onderling sterk van mening verschillen is duidelijk
gebleken. Zo’n 20% is overtuigd voorstander van de wet zoals die is
voorgesteld. Eveneens 20% is fervent tegenstander en zal dat ook
blijven. Deze groep kan zich niet vinden in het principe “betalen naar
gebruik” en onderstreept de afwijzende stellingname met alle mogelijke
kritiekpunten. Een grote middengroep van 60% heeft een of meerdere
twijfels of bezwaren. Naarmate dat er meer worden, ziet de ANWB het
draagvlak voor het principe afnemen.

Hoewel het wetsvoorstel een onzekere toekomst tegemoet gaat door de val
van het kabinet en de komende verkiezingen, vindt de ANWB de resultaten
zeer waardevol. Waardevol voor de discussies die ongetwijfeld nog zullen
volgen rond betalen of anders betalen voor automobiliteit. Waardevol
voor de politici die zich in de toekomst over dit vraagstuk zullen
buigen. En waardevol voor de ANWB, die hiermee de belangen van haar
leden gefundeerd kan onderbouwen.

De resultaten van de peiling, evenals de conclusies en de aanbevelingen
die de ANWB heeft geformuleerd in samenspraak met de Bondsraad, het
ledenparlement van de ANWB, zijn te lezen op www.anwb.nl/kilometerprijs