Uitkomst onderzoek rekeningrijden

15 jan 2010 - -
2e hands auto leasen

Ruim een maand geleden las u een bericht over een onderzoek naar de invoering van het rekeningrijden op deze website. De uitkomsten zijn geanalyseerd. De uitkomsten zijn op basis van 361 respondenten. We onderzochten verbanden tussen leeftijd van de respondent en gedragsverandering op autogebied en de gedragsverandering bij aankoop van een volgende auto.


Uit dit onderzoek blijkt dat er geen significante overeenkomsten bestaan tussen leeftijd en gedragsverandering. Ook het onderscheid naar geslacht levert geen significante overeenkomst. Het onderscheid tussen zakelijke en eigen rijder laat zien dat leaserijders een stuk negatiever zijn over het rekeningrijden dan de eigen rijder. Uit dit onderzoek blijkt tevens ook dat er geen significant verband bestaat tussen leeftijd een aankoop beïnvloeding. Ook het onderscheid naar geslacht levert geen significante overeenkomst.


Het onderscheid tussen zakelijke en eigen rijder laat zien dat de groep leaserijders licht verminderd beïnvloed word door de invoering van rekeningrijden dan de groep eigen rijders. Dit kan verklaard worden door het feit dat leaserijders niet direct het voordeel ervaren in tegenstelling tot de eigenrijders. Leaserijders krijgen al een tegemoetkoming als zij bij hun aankoop kiezen voor een schonere auto. Dit in de vorm van het bijtellingspercentage. Uit andere gegevens blijkt dat 1 op de 7 rijders een auto van de zaak heeft. Mogelijkheden om dit pessimisme weg te nemen, zijn er in het actief sturen op openbaar vervoer als alternatief en het stimuleren van thuiswerken.