Slurptax

2e hands auto leasen

De slurptax was een maatregel om de aankoop van zuinige auto’s te stimuleren. De regeling kwam er op neer dat auto’s die relatief zuinig zijn een bonus krijgen op het aankoopbedrag en dat auto’s die relatief onzuinig zijn zelfs een boete krijgen op de aanschafprijs.


De slurptax is onderdeel van het pakket maatregelen om de aankoop van zuinige auto’s te stimuleren. Daartoe behoort ook de aankoopsubsidie of aankoopmalusregeling om de aanschaf van zuinige auto’s te stimuleren.


Bonusregeling bij aankoop

Bij de aankoop van een nieuwe auto kan een bonus van toepassing zijn indien de auto relatief zuinig is. Deze bonus komt dan in mindering op de aankoopprijs. Omgekeerd geldt dat de aankoopprijs wordt verhoogd bij een sterk vervuilende auto. Bij dit systeem wordt uitgegaan van het energielabel.

Bonusregeling bij aankoop 2009

Energielabel  Gewone auto’s    Hybride auto’s 
A € 1400 bonus € 6400 bonus
B € 700 bonus € 3200 bonus
C € 0 € 0
D € 400 malus € 400 malus
E € 800 malus € 800 malus
F € 1200 malus € 1200 malus
G € 1600 malus € 1600 malus

Slurptax

De slurptax zelf is gebaseerd op de CO2 uitstoot. Hierbij wordt een bepaalde grens genomen, waarbij auto’s die meer CO2 uitstoten dan de norm een boete (malus) krijgen. Deze regeling is vergelijkbaar met de bonus regeling zoals hierboven in die zin dat daar een norm geldt van energielabel C.
Voor 2009 is de grens gesteldt op 176 gram voor dieselauto’s en 212 gram voor benzineauto’s.
Wordt deze grens overschreden dan betaalt u 125 euro per overscheden aantal grammen CO2.