Zuinige Leaseauto

Zomerdrukte verkeer in Nederland 2010

Zomers is het traditioneel altijd behoorlijk druk op de wegen vanwege het extra vakantieverkeer. Door de vakantiespreiding wordt geprobeerd om deze drukte te beperken, hetgeen over het algemeen redelijk werkt. Hieronder volgt een lijst van drukke wegen en knelpunten, zoals deze door de ANWB is vrijgegeven:


Drukke wegen/knelpunten

De weg kwijt in Eindhoven

Echt de weg kwijt zijn ze niet bij Eindhoven maar toch gaat Rijkswaterstaat de bewegwijzering op de randweg (A2) aanpassen. Nu rijden veel automobilisten door onduidelijke bewegwijzering kilometers om voordat ze hun route kunnen corrigeren. Dat leidt tot veel klachten. De verwarring hangt samen met de onlangs afgeronde renovatie van de randweg. Sinds november vorig jaar wordt het doorgaande verkeer rond Eindhoven gescheiden van het regionale verkeer. De nieuwe situatie rond de knooppunten zorgt bij automobilisten voor veel verwarring, blijkt nu. Met het oog op de naderende vakantie-uittocht komende dagen, besloot de wegbeheerder om tijdelijk extra elektronische informatieborden langs de weg neer te zetten. Rijkswaterstaat onderzoekt welke oplossingen op langere termijn nodig zijn.


Planning nieuwe wegen

Tweede Coentunnel (A10) en Westrandweg (A5) tussen de Coentunnel en het knooppunt Raasdorp, geplande opening 2012. A4 aanleg traject Delft – Schiedam: 2015. A74 bij Venlo, aansluiting op Duitse A61: 2012

Mobiele versie afsluiten