Aftrekbare kosten leaseauto

De fiscale bijtelling voor leaseauto’s bedraagt in het meest gunstige geval 0%, maar vaker 22%. Hierover wordt belasting geheven, maar dat betekent ook dat u bepaalde kosten kunt aftrekken. Doordat u bepaalde kosten aftrekt neemt uw fiscale bijtelling af. De eigen bijdrage voor de leaseauto die u aan de werkgever betaald, kunt u in aftrek brengen. Daarnaast zijn er nog andere kosten die u in aftrek kunt brengen, zoals parkeerkosten en een eventuele boete die u moet betalen als u uw arbeidsovereenkomst eerder beÃĢindigt dan het leasecontract eindigt.


Deze boete voor het eerder beeindigen van het leasecontract, kunt u overigens voorkomen door gebruik te maken van AutoLeaseContract.nl.


Tot slot kan ook de extra bijdrage voor de ‘te dure’ leaseauto die niet geheel bij uw functie past van de fiscale bijtelling worden afgetrokken.

Terug naar: Vragen over leaseauto