Autokosten forfait

Het autokostenforfait is een fictieve bijtelling van het brutoloon. Doordat u van uw werkgever een leaseauto ter beschikking krijgt, rekent de overheid dit als loon in natura. In plaats van een x bedrag aan loon te geven, geeft de werkgever u een auto van de zaak in lease. Aangezien de overheid niet wil dat op deze manier belasting kan worden ontlopen, is het autokostenforfait ingesteld. U wordt belast over uw fictieve ‘genot’ van de auto van de zaak, het autokostenforfait. Deze belasting heet de fiscale bijtelling. De fiscale bijtelling bedraagt tussen de 14% en 25% afhankelijk van het soort leaseauto dat u heeft gekozen.


Het autokostenforfait wordt berekend over de cataloguswaarde, dus als u een duurdere auto van uw baas krijgt, is het autokostenforfait hoger. Ook verhogen dure leaseauto accessoires het autokostenforfait. Op het autokostenforfait mogen bepaalde kosten in mindering worden gebracht, zoals parkeerkosten en de eigen bijdrage. Meer informatie over fiscale bijtelling. Meer informatie over aftrekbare kosten leaseauto.


Terug naar: Vragen over leaseauto