Geld besparen via accessoires

Geld besparen op de fiscale bijtelling van de leaseauto kan op verschillende manieren. Een manier die nog vrij onbekend is, is om te besparen via de accessoires op uw leaseauto. De vraag is namelijk of extra accessoires op de leaseauto wel of niet meetellen voor de cataloguswaarde van uw auto. Aangezien de cataloguswaarde van de leaseauto het uitgangspunt vormt voor de fiscale bijtelling, is het van belang om een lage cataloguswaarde te hebben. Hoe lager de cataloguswaarde, des te lager de fiscale bijtelling.


Accessoires later laten inbouwen

Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken is door de toenmalige staatssecretaris in 2004 een besluit genomen waarin aangegeven is of accessoires wel of niet meetellen voor de cataloguswaarde. In principe gaat de belastingdienst uit van de cataloguswaarde opgaaf die de fabrikant geeft. Soms is hier al een prijs aangegeven met of zonder (kaal) accessoires. In dat geval moet de hogere cataloguswaarde worden genomen indien de accessoires er al opgezet zijn als de auto op kenteken wordt gezet. Indien de accessoires later worden ingebouwd, tellen deze niet mee.


Vrijgestelde accessoires

Enkele accessoires waren vanwege verschillende redenen, maar vooral vanwege veiligheid, opgenomen op de lijst van BPM-vrije accessoires en deze verhoogden de cataloguswaarde ook niet. Helaas is deze regeling in 2005 afgeschaft en telt in principe elke accessoire mee als deze voor het op kenteken zetten op is gemonteerd.

Conclusie: besparen via accessoires!

U kunt dus eenvoudig besparen door de accessoires van uw keuze later in uw leaseauto te laten inbouwen. Dit is met name van belang als de accessoires op de prijslijst van de fabrikant of importeur staan. U kunt het beste de accessoires op de auto van de zaak na de op kentekenstelling laten plaatsen.

Terug naar: Vragen over leaseauto