Wat is de slurptax?

De zogenaamde slurptax is 1 februari 2008 ingevoerd en heeft nogal wat ophef teweeg gebracht. Met deze maatregel wordt verder vorm gegeven aan de vergroening van het belastingstelsel en worden zwaar vervuilende auto’s een hogere aanschafprijs kennen door de ‘boete’ die de overheid hierop heft.
De slurptax is de tegenhanger van de milieusubsidie voor zuinige auto’s en kan voor extreem vervuilende auto’s een extra kostenpost van € 1600 op de aanschafprijs opleveren. Ook bij deze maatregel (zie kilometerheffing) is het nut van de maatregel niet buiten discussie. In de maanden voorafgaand aan de invoering van de slurptax is de verkoop van SUV’s en andere vervuilende auto’s soms met wel 1000% gestegen. De vraag is dan ook of deze maatregel op langere termijn het bedoelde resultaat teweeg kan brengen.


Overzicht milieusubsidies en boetes

Label Tarief 2008 (benzine-/dieseleauto)/ Tarief 2008 (hybride auto)
A € 1400 bonus/ € 5000 bonus
B € 700 bonus/ € 2500 bonus
C geen bonus/ geen bonus
D € 400 boete /€ 400 boete
E € 800 boete/ € 800 boete
F € 1200 boete/ € 1200 boete
G € 1600 boete/ € 1600 boete


Terug naar: Vragen over leaseauto