Wat is kilometerheffing?

Op dit moment is de kilometerheffing (weer) een hot item. Het kabinet wil een einde maken aan de lange files en denkt dit te bereiken door een kilometerheffing in te voeren, waarbij in elke auto een kastje wordt ingebouwd die bij checkpoints automatisch kan betalen. Vooral in de randstad en op alle autosnelwegen zou betaald moeten worden voor de gereden kilometers. Kabinet Balkenende IV wil de kilometerheffing zo snel mogelijk invoeren, maar verwacht dat deze pas vanaf 2011 operationeel zal zijn. Deze absolute verzwaring van de kosten van het autorijden zullen enigzins verzacht worden met een geleidelijke afschaffing van de BPM.


Reeds in andere landen zijn er proeven gedaan met de kilometerheffing, maar vaak moest geconcludeerd worden dat kilometerheffing geen goede oplossing voor het fileprobleem biedt. Een ander groot minpunt van de huidige plannen rondom de kilometerheffing, is het feit dat buitenlanders die van de Nederlandse wegen gebruik maken niet belast worden. Dit is des te vervelender aangezien Nederlanders in andere landen vaak al wel moeten betalen. In Frankrijk bestaat bijvoorbeeld al jarenlang het systeem van tolwegen en ook in de meeste winstersportgebieden wordt minimaal betaling gevraagd voor verschillende tunnels, maar vaker ook wordt een vignet gevraagd welke tegen betaling kan worden verkregen. Het is nog maar de vraag of minister Eurlings de kilometerheffing zo kan vormgeven dat er geen of minder bezwaren aan kleven. Uiteraard houden wij u op de hoogte.


Terug naar: Vragen over leaseauto